camí abandonat

m

Camí pel qual hom ha deixat de transitar.