camí de sirga

m
Construcció i obres públiques

Camí de ferradura que segueix la vora d’un riu, utilitzat per a la sirga .

Els predis que voregen un riu estan obligats a deixar un camí de sirga.