camió

m
Transports

Elements constitutius d’un camió de tres eixos amb caixa oberta

© Fototeca.cat

Vehicle automòbil especialment condicionat per al transport de càrrega.

La carrosseria és formada per dues parts muntades sobre el xassís: la cabina, destinada al conductor i als ajudants, i la caixa, destinada a la càrrega. La caixa pot ésser tancada, oberta o especial (cisterna, plataforma, formigonera, tombarell o de trabuc, etc.). El camió lleuger, d’un pes total amb càrrega inferior als 3.000 kg, és anomenat furgoneta o furgó, si és de caixa tancada, i camioneta, si és de caixa oberta o de plataforma; a vegades és de tracció anterior per tal d’aconseguir una millor utilització de la caixa i abaixar la plataforma.

Secció d’un motor de vuit cilindres en V, d’encesa per compressió, dissenyat per a equipar camions pesants (Scania)

© fototeca.cat

El camió pesant, de càrrega útil entre 1.500 kg i 100 tones, sol anar equipat amb motors dièsel, a vegades amb una potència superior a 350 kW, i, eventualment, proveïts de compressors d’alimentació; la caixa del canvi pot arribar a donar 8 relacions i la transmissió sol anar muntada amb dispositius d’embragatge hidràulic o convertidor de parell, canvi de marxes amb preselector i blocatge de diferencial. Per tal d’adaptar-se a les legislacions que limiten l’amplada, la llargada i la càrrega màxima per eix, hom fabrica l’anomenat camió-tractor (sense caixa, amb un dispositiu d’enganxall i arrossegament de semiremolcs), i els camions de tres o quatre eixos, els posteriors dels quals són els impulsors, llevat en els camions dits tot terreny, en què tots els eixos són motors.