camió

m
Pesca

Art d’encalç, considerat de transició entre els arts d’encerclament i els de ròssec.