Campanià

Cinquè i penúltim estatge del Cretaci superior, situat damunt el Santonià i sota el Maastrichtià.

L’estratotip és als coteaux de la Grande Champagne (Cognac), d’on deriva el nom.