camperol

carlet, cogoma, rovellol, rovellola, rubiol, rubiola, Agaricus campestris (nc)
m
Micologia

Camperol

© Ron Pastorino

Bolet de barret blanc, de la família de les agaricàcies, finament sedós, de primer convex, després estès, de 7 a 15 cm de diàmetre, amb làmines de color de rosa viu, que es tornen negroses, peu curt, una mica inflat, amb anell estret, membranós i fràgil, i carn blanca i ferma, d’aroma suau.

Viu entre l’herba, en prats i camps més o menys adobats amb excrements d’herbívors, en llocs no gaire secs. Comestible, de gran qualitat, reputat superior al xampinyó, que és una espécie molt afí.