campionat

m
Esport

Conjunt de proves esportives organitzades d’acord amb una reglamentació i una periodicitat convencionals, amb l’objecte de confrontar un grup d’equips o d’esportistes per a determinar-ne els guanyadors i la classificació final dels participants.

Fonamentalment hi ha tres formes de campionats: els eliminatoris, en els quals els participants són aparellats per sorteig; els campionats per puntuació, en els quals els concursants juguen tots contra tots; i els mixts, que combinen els procediments anteriors.