Campredó

Camp-redó

Entitat municipal descentralitzada del municipi de Tortosa (Baix Ebre), situada a la plana regada de l’esquerra de l’Ebre, entre Tortosa i l’Aldea, vora el canal i el ferrocarril de Barcelona a València.

Al nucli de la població hi ha l’església de Sant Joan Baptista, un edifici de planta de creu grega inaugurat el 1984, amb una façana obra de l’escultor Domènech Fita i Molat en què s’explica la història del poble i uns vitralls de Domènec Fita. L’antiga torre de Campredó (segle XIV), tenia, juntament amb la de la Carrova (a l’altra banda del riu), una funció defensiva damunt el curs de l’Ebre. Hi ha establerts els polígons industrials Baix Ebre, en funcionament des del 1976, i Catalunya Sud, des de l’inici de la dècada de 2000.

L’existència del lloc és mencionada ja vers el 1312 en un document conservat a l’arxiu de Tortosa en què s’esmenta Petri de Cambredo (Massip creu que el topònim, pronunciat localment Cambredó, pot tenir l’origen en aquest cognom o en la dignitat eclesiàstica de cambrer), i el nucli s’anà formant (abans només hi havia masies escampades) quan es construí l’estació del ferrocarril vers el 1867. Entre el 1990 i el 2004 Campredó impulsà un procés de segregació de Tortosa que no es materialitzà, tot i que el 7 de setembre de 2010 s’aprovà la seva constitució com a entitat municipal descentralitzada.