Camps Decumans

Agri Decumates

Territori organitzat per Domicià l’any 83 en el limes retogermànic, que des de Coblença ( Confluentes ), pel marge oriental del Rin, arribava fins a Ratisbona ( Castra Regia ), sobre el Danubi.

El 258, els alemanys l’ocuparen aprofitant-ne la desmilitarització de resultes de les campanyes orientals de Valerià.