can Bori

Indret del municipi de Sant Climent de Llobregat (Baix Llobregat).