Can Borrull

Edifici del municipi de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental).