Can Bosquets

Edifici del municipi de la Garriga (Vallès Oriental).