Can Colet

Nucli del municipi de la Roca del Vallès (Vallès Oriental).