Can Girona

Edifici del municipi de Sitges (Garraf).