Can Marquès

Façana de la masia de Can Marquès, al terme de Canovelles, documentada ja al segle XIV

© Diego Sola

Masia del municipi de Canovelles (Vallès Oriental).

De façana orientada cap a migdia i coberta a doble vessant perpendicular, posseeix un pati tancat al davant. L’accés a la casa és a través d’un arc de mig punt dovellat. A la primera planta hi destaca la finestra central d’arc conopial.

Documentada des del segle XIV, fou un destacat centre d’activitat econòmica baixmedieval molt vinculat a l’àrea d’influència del terme parroquial de Santa Justa de Lliçà d’Amunt. Els seus estadants, els Marquès, pagesos emfiteutes, engrandiren els seus dominis i arribaren a tenir en règim emfitèutic el casal d’Olivet, casa forta principal de Canovelles a l’edat mitjana, propietat del llinatge dels Riudeperes.