Can Santeugini

Urbanització del terme de Castellbisbal, Vallès Occidental.