Can Tho

Capital de la província de Hau Giang, Vietnam, al delta del Mekong.

És un centre industrial i principal ciutat de la plana deltaica que inclou la península de Quan Long i les àrees arrosseres més importants del país. És port interior, protegit per dics de les crescudes del Mekong. La indústria es deriva de l’activitat agrícola: oli de coco, factories arrosseres. Té aeroport comercial.