Canavelles

Canaveilles (fr)

Municipi del Conflent, situat a la part més alta de la comarca (l’antiga vall d’Engarra), a l’esquerra de la Tet, aigua amunt de la vall de Cabrils.

El riu passa engorjat en aquest sector (congost de les Graus), i això ha fet que, fins a l’obertura de la nova carretera, la via tradicional de la Cerdanya a Perpinyà guanyés altitud per tal d’evitar el congost mitjançant una àmplia graonada anomenada les graus de Canavelles (o d’Oleta), de la qual rebé el nom l’establiment termal de les Graus de Canavelles, a l’indret de l’antic monestir d'Eixalada. L’agricultura de muntanya, que aprofita els petits replans suspesos de l’antiga vall regats per aigua canalitzada des de la Cerdanya, i la ramaderia, són les principals fonts de riquesa. Hi ha jaciments de coure explotats fins a època recent. El municipi, que arribà al seu màxim de població el 1846 (315 h), s’ha despoblat pràcticament al llarg del s. XX. El poble és situat a 932 m d’altitud, en un replà del vessant oriental del roc de Concalles. Dins el terme hi ha, també, el poble de Llar i els antics castells de Nyòbols i de Serola amb l’església de Sant Pere d’Eixalada.