Càncer

Llogaret del municipi de Graus, a la zona actualment aragonesa de l’antic comtat de Ribagorça, aturonat a la vora oriental del pantà de Barasona.