Cançoner popular de Mallorca

Recull de cançons populars mallorquines fet per Rafael Ginard i Bauçà , ajudat per nombrosos col·laboradors.

Publicat a partir del 1966, amb pròlegs de Francesc de Borja Moll. Exclusivament literari i ordenat alfabèticament per temes, conté unes quinze mil cançons curtes i molts centenars de llargues. És el cançoner més extens publicat fins ara als Països Catalans i un dels més extensos del món.