Cantunis

Can Tunis
la Fraga (ant.)

Barri de Barcelona, al SW de Montjuïc, entre la mar, la Zona Franca i la línia del ferrocarril.

Té l’origen en un barri de pescadors anomenat Fraga, vora l’antic port medieval. El seu nom actual prové de la propietat del mestre d’aixa Manuel Antunis (o Antúnez), mort el 1763, que comprenia el terreny pantanós entre Montjuïc i l’estany de Port, on instal·là unes drassanes. El seu fill Joan Antunis dessecà els terrenys entre el 1772 i el 1807. Però no fou fins el 1883, amb la dessecació definitiva de l’estany feta per una societat agrícola per tal d’instal·lar-hi un hipòdrom, que es desenvolupà aquesta zona. El mateix any hom construí a la part muntanyosa el cementiri del Sud-oest. El 1913 fou construït el tramvia del Morrot. L’hipòdrom serví de camp d’aviació de Barcelona fins al trasllat d’aquest al Prat. El projecte de crear-hi una zona franca data de la fi del segle XIX.

La immigració a Barcelona dels anys vint produí el ràpid creixement del barri. El procés d’expropiació de cases i horts iniciat el 1930 pel Consorci de la Zona Franca, que permetia l’assentament provisional a d’altres llocs de la zona, provocà el naixement del barraquisme. A la fi del decenni 1940-50 un grup de veïns afectats pels successius trasllats creà un nou nucli de barraques vora el cementiri, en terrenys de l’ajuntament, anomenat la Muntanyeta o Jesús i Maria. La forta immigració dels anys cinquanta provocà un nou augment de la població. El 1964 hi havia 3.600 h, la majoria treballadors. La progressiva urbanització de la Zona Franca, juntament amb l’ampliació del port de Barcelona (1966), obrí un procés de negociacions per aconseguir la desaparició de les barraques (el 1970 hi vivien encara 300 famílies); actualment, han desaparegut gairebé del tot.