canvi funcional

m
Lingüística i sociolingüística

Fenomen que s’esdevé quan un mot que pertany a una determinada classe, definida per una funció característica, passa a adquirir la funció definidora d’una altra.

Així, el mot petit d'el meu fill petit pertany a la classe dels adjectius i el d'el petit dels meus fills pertany a la dels substantius. En l’expressió cafè cafè el primer mot pertany a la classe dels substantius i el segon a la classe dels adjectius. Aquest fenomen és anomenat també metàbasi.