canyó submarí

m
Geografia

Entallament profund en la plataforma i el talús continentals, que forma una vall submarina estreta, de parets escarpades, que davalla cap a les planes abissals, i generalment correspon a la continuació d’un curs fluvial.

Bé que en certs casos el seu origen pot ésser conseqüència d’un procés paral·lel al dels canyons continentals (congosts), en un moment de regressió marina i d’emersió de la plataforma continental, hom creu que el seu origen pot ésser estretament relacionat amb els corrents de terbolesa. A la Catalunya oriental, aquests accidents eren ben coneguts pels pescadors, que els anomenaven recs (el rec de Blanes, de Llafranc, del Cap de Creus).