cap

m

El cap considerat com a seu de l’intel·lecte; talent, judici, seny.