cap

m
Indústria tèxtil

Fil primer que, cargolat o trenat amb altres, forma el fil de cotó, de llana, d’espart, etc, d’un cabdell, d’una madeixa, d’una corda, etc.