cap d’estat

m
Política

Persona que representa o que exerceix la suprema autoritat de l’estat.

En les monarquies acostuma a rebre el títol de rei ; en les repúbliques , el de president . En les monarquies i en les repúbliques parlamentàries de l’Europa occidental el rei o el president no exerceixen el poder executiu, el qual depèn del cap de govern. Al contrari, en el sistema presidencialista (característic de les constitucions americanes i de la Cinquena República Francesa), el president l’exerceix directament. A l’URSS i a la major part dels països socialistes, les funcions del cap d’estat són exercides per un òrgan col·legiat, anomenat praesidium , el president del qual exerceix les funcions pròpies d’un cap d’estat.