cap i casal

m
Història

Títol donat tradicionalment a les ciutats de Barcelona i València

Barcelona era considerada des de l’edat mitjana com la ciutat més important del Principat de Catalunya, pel predomini del comtat del seu nom (per tal com presidia el braç reial de les corts), pel prestigi popular de les seves institucions, pels privilegis, que li havien donat una certa jurisdicció general (segle XIII), i pel nombre de poblacions que, als segles XIV i XV, esdevingueren “carrers” de Barcelona. El 1610 arribà a ésser anomenada metròpolis i mare del regne.

València rebé el títol de cap i casal per ser considerada com la més important del País Valencià.