capacitat de camp

f
Geologia

Quantitat d’aigua retinguda per un sòl un cop se n’ha escorregut l’aigua gravitativa.

Correspon a l’aigua capil·lar i a l’aigua higroscòpica, retingudes a una tensió igual o superior a 1/3 d’atmosfera. Les capacitats de camp màximes corresponen a sòls argilosos, i les mínimes, a sòls arenosos.