Capet

Individu pertanyent a la nissaga dels Capet.