capitalista

f
m
adj

Persona que té capital, especialment la que deté amb el seu capital la propietat d’un negoci, o hi participa.