capitania general

f
Militar

Càrrec de capità general.