caporal
| caporala

f
m

El qui fa de cap d’una colla, d’un escamot, etc.