caprifoliàcies

f
pl
Botànica

Família de rubials constituïda per uns 18 gèneres que apleguen unes 450 espècies d’arbusts i lianes, pròpies del regne holàrtic, abundantment representades a les regions mediterrània i eurosiberiana, amb algunes espècies andines.

Presenten fulles simples o compostes, oposades, generalment mancades d’estípules. Les flors són generalment pentàmeres, amb el calze reduït, amb la corol·la sovint zigomorfa i generalment amb menys de cinc carpels formant el gineceu; es disposen en cimes bípares, de vegades reduïdes a dues flors. El fruit, molt variable, pot ésser una drupa o una baia, només rarament una càpsula. Moltes caprifoliàcies, com els lligaboscs, són conreades com a ornamentals; d’altres, com el saüc, ho són per tal d’obtenir-ne determinats productes d’interès industrial (medul·la de saüc, etc.).

Caprifoliàcies més destacades

Nom científic Nom vulgar
Lonicera sp, espècies arbustives xuclamel, mareselva
Lonicera sp, espècies lianoides lligabosc, mareselva
Lonicera biflora lligabosc biflor, xuclamel biflor
Lonicera etrusca lligabosc etrusc, xuclamel estrusc
Lonicera implexa lligabosc mediterrani, xuclamel, rotaboc
Lonicera japonica lligabosc japonès, xuclamel japonès
Lonicera nigra xuclamel negre
Lonicera periclymenum lligabosc atlàntic, xuclamel atlàntic
Lonicera pyrenaica xuclamel de roca
Lonicera xylosteum lligabosc xilosti, cornera borda
Sambucus ebulus évol, carnosa, matacà
Sambucus nigra saüc, saüquer
Sambucus racemosa saüc racemós
Viburnum sp viburn, viorn
Viburnum lantana tortellatge, cartellatge, cantellatge
Viburnum opulus aliguer
Viburnum opulus, forma cultivada boles dmarfull, llorer borde neu
Viburnum tinus marfull, llorer bord
Weigelia florida weigèlia