càpsula articular

f
Anatomia animal

Sac fibrós, recobert per la membrana sinovial, que envolta una articulació, format per teixit conjuntiu dens, amb fibres col·làgenes i elàstiques.