càpsula de Bowman

f
Anatomia animal

Formació típica del ronyó dels mamífers, que consisteix en una dilatació del nefró, en forma de copa, que conté el glomèrul i recull l’ultrafiltrat glomerular (orina primària), tot conduint-lo al túbul renal.