captura de moviment

f
Electrònica i informàtica
Cinematografia

Tècnica consistent a enregistrar i emmagatzemar el moviment d’un personatge real mitjançant sensors per recrear-lo posteriorment en un entorn virtual.