caradriformes

m
pl
Ornitologia

Frarets

Jerry Dohnal (CC BY-NC-ND 2.0)

Ordre d’ocells constituït per espècies heterogènies, que difereixen principalment en la mida, la forma i el color.

En general tenen les potes llargues, amb els tarsos nus; el dit posterior pot faltar o ésser rudimentari, i els dits anteriors sovint són units per una membrana interdigital. El plomatge és abundant i hi ha una marcada diferència entre el d’hivern i el d’estiu. S'alimenten de cucs i altres petits invertebrats. Habiten en ambients humits, els maresmes i a les vores dels rius i de les mars. Són abundants a tot el món.

Representants més importants de l’ordre dels caradriformes

Nom científic Nom vulgar
Família dels caràdrids
Arenaria interpres remena-rocs
Burhinus oedicnemus torlit
Calidris alba territ tres-dits
Calidris alpina territ variant
Calidris canutus territ gros
Calidris maritima territ fosc
Calidris minuta terretitona
Calidris temminckii terretita
Charadrius alexandrinus corriol camanegre
Charadrius hiaticula corriol gros
Charadrius dubius corriol petit
Cursorius cursor corredor
Eudromias morinellus corriol pit-roig
Gallinago gallinago becadell comú, cegard, bequerut
Gallinago media becadell gros
Glareola pratinicola perdiu de mar
Limosa sp tètol
Limosa lapponica tètol cuabarrat
Limosa limosa tètol cuanegre
Lymnocryptes minima becadell sord
Numenius arquata becut
Numenius phaeopus polit cantaire
Numenius tenuirostris polit bec-fi
Phalaropus sp escuraflascons
Phalaropus fulicarius escuraflascons bec-gros
Phalaropus lobatus escuraflascons bec-fi
Philomachus pugnàx batallaire
Pluvialis apricarius daurada grossa
Pluvialis dominica daurada petita
Pluvialis squatarola pigre gris
Recurvirostra avosetta bec d’alena
Scolopax rusticola becada, cega
Stercorarius sp paràsit, cagaire
Stercorarius longicaudutus paràsit cuallarg
Stercorarius parasiticus paràsit cuapunxegut
Stercorarius pomarimus paràsit cuaample
Stercorarius skua paràsit gros
Tringa erythropus gamba roja pintada
Tringa glareola valona
Tringa hypoleucos xivitona
Tringa nebularia gamba verda
Tringa ochropus xivita
Tringa stagnatilis siseta
Tringa totanus gamba roja comuna o gamba roja vulgar
Vanellus vanellus fredeluga, pebret
Xenus cinereus siseta cendrosa
Família dels làrids
Chlidonias sp fumarell
Chlidonias hybrida fumarell carablanc
Chlidonias leucopterus fumarell alablanc
Chlidonias niger fumarell negre
Hydroprogne tsechagrava xatrac gros
Larus argentatus gavià argentat
Larus audouinii gavina corsa
Larus canus gavina cendrosa
Larus fuscus gavià fosc
Larus genei gavina capblanca
Larus marinus gavinot
Larus melanocephalus gavina capnegra
Larus minutus gavina menuda
Larus ridibundus gavina vulgar, baldritxa
Larus sabini gavineta cuaforcada
Rissa tridactyla gavineta de tres dits
Sterna albifrons xatrac menut
Sterna dougallii xatrac rosat
Sterna hirundo xatrac comú
Sterna nilotica o Gelochelidon nilotica curroc
Sterna paradisea xatrac àrtic
Sterna sandvicensis xatrac bec-llarg
Família dels àlcids
Alca torda gavot
Fratercula fraret
Plautus alle gavotí
Uria aalge somorgollaire