caravana

f

Caravana de vehicles

Corrua de vehicles en una carretera, autopista, etc, amb dificultats de trànsit.