carbó activat

m
Geologia
Química
Tecnologia

Carbó d’una gran superfície específica, que es caracteritza pel fet de posseir un alt poder adsorbent selectiu, mostrant preferència pels composts menys polars i augmentant en una sèrie homòloga amb el punt d’ebullició de l’adsorbat.

És obtingut a partir del carbó vegetal, el carbó animal, la torba o el lignit, per mitjà de tractaments que inclouen l’oxidació selectiva del carbó base amb vapor, diòxid de carboni o aire, o la impregnació amb un producte químic, com clorurs (principalment de zinc), sulfurs, sulfats, àcid fosfòric o tiocianat de potassi, i calcinació posterior. Hom el ven polvoritzat, granulat o en píndoles. És emprat industrialment, a causa d’aquesta propietat, per a descolorar o millorar el color de productes químics diversos, de l’oli i dels greixos, per a refinar el sucre, per a controlar l’olor i el gust de l’aigua potable, i per a recuperar vapors de composts aromàtics presents en mescles gasoses (per exemple, en el gas d’enllumenat). És usat també com a adsorbent de gasos tòxics en els filtres de les caretes antigàs, com a antídot en les intoxicacions per via gàstrica, i associat a d’altres antisèptics en les diarrees. És anomenat també carbó actiu.