Carboners de Baix

Edifici del municipi d’Avinyó (Bages).