carbur de silici

SiC
m
Química

Cristalls negres de gran duresa (9 en l’escala de Mohs), molt inerts, que se sublimen amb descomposició a 2 200°C.

Hom l’obté per combinació directa dels seus elements o per reducció de la sílice amb carboni. És un dels materials més durs conegut i troba aplicació com a refractari, abrasiu i, en forma de monocristalls, com a semiconductor.