carcanyol

m
Construcció i obres públiques

Elements d’una arc, entre els quals s’observa el carcanyol

Zona compresa entre l’extradós d’un arc i l’horitzontal tangent al seu punt més alt, especialment en els arcs que formen els revoltons.