cardiopatia

f

Nom genèric per a designar les malalties del cor.

Les cardiopaties poden ésser congènites: coartació de l’aorta, tetralogia de Fallot, etc; o adquirides: arrítmies, cor pulmonar, traumatismes, tumors i malalties del miocardi, dels vasos coronaris, de l’endocardi i del pericardi; també hi ha manifestacions cardíaques secundàries en altres malalties, com les col·lagenosis, el mixederma, l’hipertiroïdisme, etc.