carelià
| careliana

f
m
Història

Individu d’un poble format i desenvolupat a Carèlia, del grup dels finesos orientals.