carenar

tr
Transports

Reparar el buc d’una embarcació, especialment repassar els coments calafatant-los.