carener

m
Construcció i obres públiques

Part més alta de la teulada, que la parteix en dos vessants.