cargol

caragol
m
Tecnologia

Nom de diferents òrgans o elements mecànics, instruments, etc., que tenen forma semblant al cargol.