Caribdis

Chárybdis Χάρυβδις (el)

Segons la mitologia grega, monstre que, juntament amb Escil·la, impedia el pas en un estret travessat per Ulisses, identificat posteriorment per l’estret de Messina, entre Sicília i Itàlia.

Caribdis, disfressat de figuera, absorbia tres vegades al dia l’aigua de la mar i tot el que hi surava.