Carl Jonas Love Almqvist

(Estocolm, 1793 — Bremen, 1866)

Escriptor suec.

Després de graduar-se a la Universitat d’Uppsala, es casà i s’establí en una granja de Värmland amb el propòsit de dur a la pràctica el seu ideari rousseaunià i socialitzant. Fallit l’intent, un any i mig després s’instal·là a la capital, on fou professor, pastor protestant, periodista en el diari liberal “Aftonbladet”, i menà una vida agitada i escandalosa. El 1838, amb la novel·la Det går an (‘Això rutlla’), crítica del matrimoni com a institució, obtingué una certa fama que li permeté de lliurar-se intensament a les lletres. Mal administrador dels guanys, però, adquirí deutes, i des del 1851 fins al 1865 residí als EUA, on es refugià, suspecte d’emmetzinar un creditor seu. L’extensa i caòtica producció d’Almqvist, creador de la prosa moderna al seu país, abraça tots el gèneres i els temes més diversos i reflecteix el desenrotllament del Romanticisme vers unes formes realistes. En sobresurt un recull dels seus principals escrits, Törnrosens bok (‘El llibre de l’englantina’, 1832-1851) i algunes narracions com Kapellet (' La capella ', 1838), que és considerada una peça clàssica de la literatura sueca.