Carl Rogers

(Oak Park, Illinois, 8 de gener de 1902 — La Jolla, Califòrnia, 4 de febrer de 1987)

Psicòleg clínic nord-americà.

És conegut sobretot per la seva teoria de la “teràpia centrada en el client”, exposada en l’obra del mateix nom ( Client-centered Therapy, 1951), i en la qual el paper del psicòleg és passiu, permissiu i d’acceptació, i reflecteix els sentiments del client. Altres obres: On Becoming a Person (1961) i Freedom to Learn (1969).