Carles Amorós

(Tarascó, Provença, segle XV — Provença, 1549)

Impressor domiciliat a Barcelona, almenys des del febrer del 1498.

Es deia realment Carles Boloç però substituí sempre el cognom per l’apel·latiu Amorós. Alguna de les seves marques hi té relació simbòlica. Els seus llibres mostren l’evolució des de l’estil incunable fins al renaixentista. Començà a treballar a Barcelona amb Diego Gumiel. El 1505 adquirí una impremta pròpia i treballà amb Luschner. A aquesta col·laboració pertanyen llibres com l’edició comentada dels usatges de Jaume Marquilles (1505), on és visible la introducció d’elements tipogràfics francesos. El 1507 publicà el primer llibre amb el seu nom al colofó: el vocabulari llatí-català de Nebrija. Entre la seva nombrosa producció figuren moltes edicions barates de llibres de gran venda al costat d’obres d’autors de la categoria d’Ausiàs Marc, Joan Boscà i Garcilaso. També fou l’impressor de capítols de cort, codis ( Llibre del Consolat de Mar ), pragmàtiques, etc. El seu fill Joan Carles Amorós (mort el 1550) treballà un quant temps a la impremta del seu pare.